విద్యావిధానంపై

WhatsApp Image 2020-07-10 at 11.51.16 AM

విద్యావిధానంపై

ఈ రోజు (10.07.2020) జామి మండలం వెంకటరాజు పాలెం గ్రామం లో పాఠశాలల విద్యార్థులు తల్లిదండ్రుల తో సర్వే నిర్వహిస్తున్న యుటిఎఫ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి జె ఏ వి ఆర్ కె ఈశ్వరరావు

/ Vizianagaram

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com