విద్యావిధానం పై సర్వే

WhatsApp Image 2020-07-08 at 3.25.07 PM

విద్యావిధానం పై సర్వే

జి. కొండూరు, వెలగలేరు

జి.కొండూరు, వెలగలేరులలో యుటియఫ్ మొదలుపెట్టిన పాఠశాల సర్వే కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఏ. కృష్ణసుందర రావు, జిల్లా కౌన్సిలర్ ఇర్ఫాన్ లు సర్వే చేశారు.

/ Krishna

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com