విద్యావిధానంపై

tri www
WhatsApp Image 2020-07-09 at 4.31.39 PM

విద్యావిధానంపై

అనంతపురం జిల్లా యు.టి.ఎఫ్. రేగడి కోత్తూర్, బుక్కరాయ సముద్రం మండలం నందు ప్రత్యామ్నాయ విద్య పై సర్వే చేస్తున్నయుటియఫ్ జిల్లా ప్రధానకార్యదర్శి ఎస్.వి.వి.రమణయ్య.

/ Anantapur

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com