విద్యావిధానంపై

WhatsApp Image 2020-07-09 at 12.49.31 PM

విద్యావిధానంపై

తూ.గో.జిల్లా – అమలాపురం మండలం పేరూరు గ్రామంలోని చింతపల్లి వారి పాలెం ఆవాస ప్రాంతంలో సర్వే చేస్తున్న జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి టి.కామేశ్వరరావు

/ East Godavari

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com