విద్యావిధానంపై

WhatsApp Image 2020-07-09 at 2.39.05 PM

విద్యావిధానంపై

కర్నూలు జిల్లా మామ్మిల్లపల్లి, ప్యాపిలీ మండలాలలో విద్యావిధానంపై తల్లిదండ్రుల దగ్గర సర్వేలో భాగంగా వివరాలు సేకరిస్తున్న యుటియఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె.సురేష్ కుమార్.

/ Kurnool

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com