విద్యావిధానం పై సర్వే

WhatsApp Image 2020-07-08 at 2.47.20 PM

విద్యావిధానం పై సర్వే

విజయవాడ రూరల్ జక్కంపూడి ప్రాధమిక పాఠశాల లో స్టాఫ్ మీటింగ్ లో సర్వే ప్రారంభించిన రాష్ట్ర ప్రధానకార్యదర్శి శ్రీ పి.బాబురెడ్డిగారు, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మనోహర్, విజయవాడ రూరల్ ప్రధాన కార్యదర్శి కమల్ కుమార మరియు ఇతర కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.

/ Krishna

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com