సస్పెన్షన్ రద్దు చేయాలి

WhatsApp Image 2020-06-30 at 1.27.51 PM

సస్పెన్షన్ రద్దు చేయాలి

భూత న్న ప్రధానోపాధ్యాయుని సస్పెన్షన్ రద్దు చేయాలని కోరుతూ డి.ఇ.ఓ.గారికి వినతిపత్రం ఇస్తున్న యు.టి.ఎఫ్ నాయకులు.

/ Anantapur

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com