మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

WhatsApp Image 2020-06-15 at 7.32.26 PM

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

రాజమండ్రి సిటీ 15.06.2020

రాజమండ్రి సిటీ శాసన సభ్యురాలు శ్రీమతి ఆదిరెడ్డి భవాని గారు అందుబాటులో లేకపోవడంతో క్యాంప్ కార్యాలయంలో వినతిపత్రం అందజేసిన యు.టి.ఎఫ్. తూ.గో.జిల్లా శాఖ

/ East Godavari

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com