మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

BT Nayudu

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

ఆదోని 15.06.2020

MLC B.T. నాయుడు గారికి ఆదోనిలో వినతిపత్రం ఇస్తున్న రాష్ట్రకార్యవర్గసభ్యులు కె.హనుమంతు,జిల్లాకార్యదర్శి కృష్ణమూర్తి మండల నాయకులు షేకన్న

/ Kurnool

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com