మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

WhatsApp Image 2020-06-14 at 7.27.01 PM

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

వ్యవసాయ శాఖామాత్యులు గారికి వినతి

వ్యవసాయ శాఖామాత్యులు శ్రీ కురసాలకన్నబాబు గారు ఊర్లో లేని కారణంగా వారి  క్యాంప్ ఆఫీస్ నందు వినతిపత్రం అందజేసిన యు.టి.ఎఫ్. తూ.గో.జిల్లా శాఖ

/ East Godavari

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com