మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

WhatsApp Image 2020-06-14 at 12.05.08 PM

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

శాసన మండలి డిప్యూటీ ఛైర్మన్ గారికి వినతి

శాసన మండలి డిప్యూటీ ఛైర్మన్ శ్రీ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం గారికి వినతిపత్రం అందజేసిన యు.టి ఎఫ్. తూ.గో.జిల్లా శాఖ

/ East Godavari

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com