మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

WhatsApp Image 2020-06-14 at 10.52.29 AM

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

ఇళ్ళ వెంకటేశ్వరరావు గారికి వినతిపత్రం

ఉభయ గోదావరి జిల్లాల గ్రాడ్యుయేట్ శాసన మండలి సభ్యులు శ్రీ ఇళ్ళ వెంకటేశ్వరరావు గారికి వినతిపత్రం అందజేసిన యు.టి.ఎఫ్. తూ.గో.జిల్లా శాఖ

/ East Godavari

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com