మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

WhatsApp Image 2020-06-13 at 11.01.52 AM

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

13.06.2020: రామచంద్రాపురం యం.ఎల్.ఎ.  శ్రీ చెల్లుబోయిన వేణుగోపాల కృష్ణ గారికి వినతిపత్రం అందజేసిన యు.టి.ఎఫ్. తూ.గో.జిల్లా శాఖ

యం.ఎల్.ఎ.  శ్రీ చెల్లుబోయిన వేణుగోపాల కృష్ణ

13.06.2020: శాసన మండలి సభ్యులు శ్రీ చిక్కాల రామచంద్రరావు గారికి వినతిపత్రం అందజేసిన యు.టి.ఎఫ్. తూ.గో.జిల్లా శాఖ

/ East Godavari

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com