మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

Govinda Reddy

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

ఉపాధ్యాయ సమస్యలపై ఎమ్మెల్సీ గోవింద్ రెడ్డి గారికి యుటిఎఫ్ నాయకులు వినతి పత్రం సమర్పించడం అయినది.

/ Kadapa

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com