మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

WhatsApp Image 2020-06-12 at 5.47.25 PM

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

ప్రత్తిపాడు

ప్రత్తిపాడు శాసనసభ్యులు శ్రీ పర్వత పూర్ణచంద్ర ప్రసాద్ గార్కి సిపియస్ రద్దు, పిఆర్సి అమలు కోరుతూ వినతీపత్రం అందిస్తున్న యూటిఎఫ్ తూ.గో.జిల్లా శాఖ.

/ East Godavari

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com