విద్యావిధానంపై

WhatsApp Image 2020-07-12 at 10.42.21 AM

విద్యావిధానంపై

యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు, 9,10,11 తేదీలలో మా పాఠశాల ఏరియా మరియు రాజమండ్రి నివాస ప్రాంతం ఏరియాలో 39 కుటుంబాలు సర్వే చేయడం జరిగింది. జిల్లా సహాధ్యక్షులు యం.విజయగౌరి ఈ సర్వే కార్యక్రమం చేశారు.

/ East Godavari

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com