విద్యావిధానంపై

WhatsApp Image 2020-07-10 at 11.32.54 AM

విద్యావిధానంపై

నెల్లూరు జిల్లా సైదాపురం మండలం తూర్పుపూండ్ల గ్రామం లో (నేను పనిచేసే గ్రామంలో 2 PS లు 1 UPS ఉన్నాయి. మొత్తం 170 మంది మూడు పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు ఉన్నారు) ఈ కార్యక్రకమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు ఎన్.నవకోటేశ్వరరావు

/ Nellore

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com