విద్యా విధానం పై

WhatsApp Image 2020-07-09 at 4.57.06 PM

విద్యా విధానం పై

రాజాం

శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజాంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ చేపట్టిన ఆన్లైన్ విద్యా విధానం పై తల్లిదండ్రులు అభిప్రాయాలను తెలుసుకొని సర్వే ఫామ్ పూర్తి చేస్తున్న యు టి ఎఫ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రెడ్డి మోహన్ రావు

/ Srikakulam

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com