విద్యావిధానంపై

WhatsApp Image 2020-07-09 at 6.38.58 PM

విద్యావిధానంపై

రాష్ట్రసంఘం ఇచ్చిన పిలుపునందుకొని కరోనాసందర్భంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో పాఠశాలలపునఃప్రారంభం, online classess పై కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూర్ మండలం దైవందిన్నె లో సర్వే చేస్తున్న N.NAGAMANI

/ Kurnool

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com