మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

IMG-20200615-WA0126

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

మాచర్ల 15.06.2020

16.06.2020న జరగబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ముందుగా హామీ ఇచ్చిన CPS రద్దు, 11 వ PRC అమలు వంటి అంశాలను చర్చించుటకు గౌరవ మాచర్ల శాసన సభ్యలు శ్రీ పిన్నెల్లి రామ కృష్ణారెడ్డి గారికి (కార్యదర్శి) కి UTF మాచర్ల శాఖ అందచేయడం జరిగింది.
జిల్లా కార్యదర్శి SVS నాగరాజు, మాచర్ల UTF అధ్యక్ష కార్యదర్సులు A. నాసర్ రెడ్డి, SK నసీర్, CPS కన్వీనర్ ఎం.నాగేశ్వర నాయక్, సీనియర్ నాయకులు SK గాలిబ్ సాహెబ్, T. గోవింద రెడ్డి, JVV జిల్లా కార్యదర్శి JVKS ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు.

/ Guntur

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com