మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

WhatsApp Image 2020-06-14 at 5.55.15 PM

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

ఉపముఖ్యమంత్రి శ్రీ అంజద్ భాష  గారికి వినతి

గౌరవనీయులు కడప శాసనసభ్యులు మరియు ఉపముఖ్యమంత్రి శ్రీ అంజద్ భాష  గారికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్యఉపాధ్యాయ పెడరేషన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి లక్ష్మీ రాజ, జిల్లా ఆర్థిక కార్యదర్శి మస్తానయ్య, జిల్లా కార్యదర్శి మహేష్ బాబు, రాష్ట్ర వ్యాపితంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో శాసన సభ్యులకు రాబోయే శాసనసభా సమావేశంలో c.p.s.ను రద్దు చేయవలెనని మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రావలసిన D. A. బకాయిలను ప్రకటించి, కొత్త P. R. C. ని మంజూరు చేయవలెనని వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగినది.

/ Kadapa

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com