మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

MLC

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

గౌరవ ఎమ్మెల్సీ శ్రీ కె.యి.ప్రభాకర్ కు ప్రాతినిధ్యం

సంఘ రాష్ట్రకార్యదర్శి కె.సురేష్ కుమార్, జిల్లా ప్రధానకార్యదర్శి జె.సుధాకర్, జిల్లా నాయకులు ఎ.ఎం.డి.రఫిక్, ఎస్ .ఎం.జయరాజు, జి.హేమంత్ కుమార్, యు.ఆర్.ఏ. రవికుమార్, ఎస్.ఎం.డి.ఇబ్రహీం మరియు సి.హెచ్. చిన్న వీరారెడ్డి ప్రతినిధి బృందంలో ఉన్నారు.

/ Kurnool

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com