మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

WhatsApp Image 2020-06-14 at 11.25.35 AM

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

గుంతకల్ 14.06.2020

గుంతకల్ యం.ఎల్.ఏ.గారి తరుఫున వారి అల్లునికి వినతిపత్రాన్ని ఇస్తున్న గుంతకల్ యు.టి.ఎఫ్.నాయకులు

/ Anantapur

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com