మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

WhatsApp Image 2020-06-14 at 11.12.54 AM

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

గార 14.06.2020

CPS రద్దు చేయాలని, PRC ని ప్రకటించాలని మాజీ మంత్రి  శ్రీ కాకుళం  MLA  ధర్మాన ప్రసాదరావుగారికి వినతిని ఇస్తున్న UTF శ్రీ కాకుళం : గార మండల ప్రతినిధి వర్గం

/ Srikakulam

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com