మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

WhatsApp Image 2020-06-14 at 8.39.16 AM

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

పశ్చిమ రాయలసీమ 14.06.2020

పశ్చిమ రాయలసీమ యం. ఎల్.సి.శ్రీ వెన్నపూస గోపాలరెడ్డి గారికి పి.ఆర్.సి అమలు,సి.పి.యస్.రద్దు తదితర ఉపాధ్యాయ సమస్యలు ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలపమని వినతిపత్రం ఇస్తున్న యు.టి.ఎఫ్. నాయకులు పాల్గొన్నారు.

/ Anantapur

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com