మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

WhatsApp Image 2020-06-13 at 4.22.19 PM

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

కొవ్వూరు, చాగల్లు 13.06.2020

Cps రద్దు చెయ్యమని, Prc వెంటనే ఇప్పించాలి అని మంత్రి వర్యలు తానేటి వనిత ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గార్కి మెమోరాండం ఇస్తున్న UTF కొవ్వూరు, చాగల్లు  మండల శాఖలు.w.g.dt

/ West Godavari

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com