మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

canada drug service greenfield website https://www.canadapharmrxon.com/
WhatsApp Image 2020-06-15 at 7.19.58 PM

మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు ప్రాతినిధ్యం

మార్టేరు 15.06.2020

మేనిఫెస్టో హామీలు అయిన సి పి ఎస్ రద్దు, పదకొండవ పిఆర్సి అమలు చేయాలని కోరుతూ రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ మాత్యులు శ్రీ రంగనాథ రాజు గారికి, యు టి ఎఫ్ మార్టేరు  డివిజన్ ఈరోజు ప్రాతినిధ్యం చేసింది.

/ West Godavari

Share the Post

About the Author

Comments

Comments are closed.